Monday, October 31, 2016

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf - La Fontaine ( Sinhala Translation) බිත්තරයක් විතර
 පොඩි ගෙම්බියෙක්
 දැක්කා දවසක්
 හැඩි දැඩි ගොන් නාම්බෙක් ...

 මටත් ඕනෑ වෙන්න
 ඒවගේ ලොක්කෙක්
 හිතුවා ඉරිසියාවෙන් පැලෙමින් ...

 දිවා රෑ වෙහෙසුණා ඈ
 පුම්බමින්, උඩ පනිමින්
 හරිහරියට වැඩ කරමින් ....

"මේ බලන්නකෝ
 දැන් මන් ලොක්කෙක්ද ?"
 ඇහුවා ඈ ආසාවෙන්
 "නෑ නෑ තවම නෑ "
"දැන්වත් ඇතිද ?"
 "තාම මදි"
 "දැන් නම් ඇති නේද ?"
"තාම ළඟින්වත් නෑ "

 මෙන්න බලාපන්
 පිම්බුවා හයියෙන් මෝඩ ගෙම්බි දවසක්
 අන්තිමේදී මැරී වැටුණා එතනම පිපිරී ....

 හැමෝටම උවමනා අහසේ මාලිගා තනන්නයි
 ධනය බලය ලැබූ පමණින්
 පිරිවර සේනා වටකරන් රජ වෙන්නයි.
 ඉතින් අප වටා සිටින්නේ
 මෝඩ නූගත් මිනිසුන් නොවේදැයි?


Translated by Jahooli Devi

Sunday, August 14, 2016

ලංකා ලංකා පෙම්බර ලංකා
රේඩියෝ දැම්මොත් බණ පිරිත්
චිත්‍රපටි බැලුවොත් රජ කතා , කට කතා
ටී වී දැම්මොත් මැති ඇමති විවාද
ට්‍රිප් එකක් ගියොත් අටමස්ථාන
බර්ත් ඩේ පාටි ත් අමද්‍යප , නිර්මාංශ

පාරට බැස්සොත් බඩු , කෑලි, සූ සූ
මේකප් දැම්මොත් කෝලම්, සක්කරවට්ටම්
නැටුවොත් ගැයුවොත් උඩරට වන්නම්
කොට ගවුම් මිනි ස්කර්ට් පෙන්නන්න බෑ අරහං

හැමදේම කන්න බෑ  , බොන්න බෑ ,
වැඩියත් නිදාගන්න බෑ , ඇහැරිලා ඉන්නත්  බෑ ,
කපල් වලට යන්න බෑ , තනියම ඉන්න බෑ ,
නිකන් ඉන්න බෑ,  මැරෙන්නත් බෑ, හැම දේම තහනම්!

By Jahoolidevi

Monday, August 1, 2016

École de français "ilfauttoutsavoir"


Un coup de tonnerre dans le ciel et puis un autre ... le ciel sombre s’éclaircit. 
Elle apparaît soudain devant moi.
Je ne sais pas par où elle est arrivée. Par la fenêtre? par la porte? Je ne sais pas qui c'est. 
Ma mère? Ma soeur ? 
Je vois une silhouette bizarre, un chapeau pointu , des habits noirs... c'est clair maintenant! 
Des lèvres rouges,  un long menton , un balai aussi ... 
Mon Dieu, c'est une sorcière !
"Ha ha ha, petite poulette, je ne vais pas t'escagasser, mais je suis venue ici pour te punir; tu n'as pas bien révisé tes leçons de français."
Alors je m’exclame  "Quelle galère!" 
Comment l’a t –elle su ? Peut être par  ma mère? Ha non,  Je sais très bien qui m’a dénoncée, c’est ma sœur !  
Et moi je lui dis "Alors madame la sorcière, que voulez vous?" 
 "Aujourd'hui je vais t’emmener dans un monde de magie pour te donner des leçons de français, allez-y! "
Me voici embarquée sur le balai, et elle volait  crescendo. J'avais tant de question à lui poser....
"Alors Madame la sorcière, pourquoi vous déplacez vous en balai? Vous n'avez pas de voiture, d’avion ou de cheval ? "  
Et elle répondit   "Tais toi petite sotte ! Tu ne sais pas que le prix de l'essence est de plus en plus élevé? Après tout, je suis moderne, je suis écolo, je ne pollue pas moi... et vous les humains vous deviez en faire autant !"
"Ah, je comprends, il y a plusieurs variantes à un balai ! Par exemple ma mère s'en sert comme d'un bâton pour me battre quand je zappe mes cours, je m’en sers aussi tout le temps pour nettoyer .Mais zappons ce sujet et dites moi plutôt où vous m’emmenez. "
Elle répondit  "Nous Nous y sommes, c'est ton école"
Alors je resta sans voix devant cet édifice immense et son architecture étonnante et majestueuse en bois comme celui d'Ulysse, que j’assimilais à  un énorme cheval de Troie, bien différent des petits chevaux de Trois dans qui paralysent très souvent mon ordinateur. Dans une immense salle j'aperçus le plus horrible, le plus effrayant des  spectacles.
Je frémissais, je balbutiais, mon coeur palpitait...je faillis hurler de peur. La pièce était pleine de vampires, de loups garous, de squelettes ambulants, de fantômes et de toutes sortes de créatures surnaturelles de toutes les couleurs....noires, jaunes, rouges, de toutes tailles , grosses,    maigres  grandes et petites , et de toutes formes , rondes ,carrées, triangulaires, ovales ..... mais toutes d'affreuses créatures !
A ma grande surprise, tous sont venus vers moi pour me féliciter.
"Bienvenue dans le monde scolaire des fantômes" 
Puis ils m'ont offert une boisson  aromatisée aux articles définis et indéfinis, des pronoms, des adverbes et des verbes conjugués à tous les temps (Présent, imparfait, subjonctif, passé composé)  oh que j’adore la langue de Molière . Quel nectar!!! Je me suis régalée. 
Un squelette avec un baladeur sur les oreilles m'a demandé
"Es tu fan de Michel Sardou  ou préfères tu du Edith Piaf ?" 
Et puis un Dracula ; téléphone mobile en main me toisa d'un air fier. Quel regard!
Tout à coup un vieil homme qui avait l'air d'un  mentor rusé et fier de l’être entra et se présenta 
"Je suis  Monsieur Ilfautoutsavoir et je vais vous enseigner comment faire les baguettes linguistiques. Ce sera un vrai remu méninges!"
J'ai hurlé de toutes mes forces.
"Nooooon, pas de baguettes linguistiques, pas de baguettes linguistiques. c'est dur, c'est dur, ça casse ma bouche"
Tout le monde m'entoura .On me servi du  potage  littéraire assaisonné de figures de style, Miam , Miam délicieux! Et je m'endormis. 
A mon réveil, j'étais transformée en mentor magique.
Maintenant, je séduis les jeunes coeurs avec mes philtres de français, oh que j’adore cette langue !!! et je la dirige cette l'école !


Par Jahooli Devi

Friday, January 22, 2016

Impressionism L’impressionnisme උපස්ථිතිවාදය

What is Impressionism?

Lily Pond, Claude Monet
"One morning, one of us having no black, used blue instead: Impressionism was born."
Pierre - Auguste Renoir

The most fascinating & the most renowned artistic movement ever, Impressionism was born in the 19th century in France against the official rules of art imposed by the main stream Academy.

The style of painting was more concerned with the light and the color of the moment in nature & in everyday life. They often painted outdoors and worked quickly to capture the light before it changed while using rapid brush strokes and often used unmixed color to save time.

Even though, severely criticized at first, a group of painters & sculptors formed an anonymous circle which they later call as the impressionists to exhibit their work in Art studios in Nadar in 1874.

The painting titled Impression, the sun rise representing the Port of Havre by Claude Monet was ridiculed by Louis Leroy as a mere painting of an impression which later give birth to the name of the popular movement.

Impression, sun rise, Claude Monet
Rejecting the dark colors and the sophisticated style & themes used in Classicism, the Impressionists invented a pictorial technique that meet their desire to portray the instant impressions awakened by the objects and the light.

The act of painting is also considered as a personal pleasure as well an insight.  In this conception of art for art's sake, the artist is free for his personal creation.

As Edouard Manet underlines "I paint what I see, not what others like to see" epitomizes the desire of the artist to give his subjective vision of the world.
L’impressionnisme

“Un matin, l'un de nous manquant de noir, se servit de bleu : l'impressionnisme était né.”
Pierre – Auguste  Renoir

Bal du Moulin de la Galette, Pierre Auguste Renoir

 Le courant artistique le plus fascinant et aimé du public, l’impressionnisme est né du XIXème siècle en France tournant le dos à l'art officiel imposé par l'Académie.

Il  revendique la couleur et les jeux de lumière dans la nature et dans la vie quotidienne.

Soudés par les critiques quelquefois très violentes, ceux qu'on appellera plus tard
«Les impressionnistes  » se constituent en société anonyme des artistes peintres et sculpteurs pour présenter leur travail dans les studios du photographe Nadar en 1874.

Des railleries du critique Louis Leroy devant le tableau de Claude Monet intitulé «  Impression soleil levant  » et qui représente le port du Havre, viendra le suffixe nominal qui désignera à la postérité ce grand mouvement pictural.

Le déjeuner sur l'herbe, Edouard Manet
Sur le motif, écartant les teintes sombres et les nuances sophistiquées dans le mouvement classique pour leur préférer des couleurs pures, les impressionnistes ont inventé une technique picturale répondant à leur désir de privilégier en peinture, l'impression instantanée, suscitées par les objets et la lumière.

L’acte de peindre est aussi revendiqué comme un plaisir personnel, au même titre qu’une valeur spirituelle autonome. Dans cette conception de l’art pour l’art, l’artiste est libre de sa création personnelle.

Comme Edouard Manet souligne «  Je peins ce que je vois, et non ce qu’il plaît aux autres de voir » résume à elle seule cette revendication de l’artiste à donner sa vision personnelle, celle sa propre subjectivité.


Prepared by Jahooli Devi

Friday, January 8, 2016

Women Les femmes ගෑණුමට ගෑණුන්ව රුස්සන්නේ නැහැ. 
උන් දැක්කමත් මට තද වෙනවා. 
කට්ටියක් ඉන්නවා ගෙදරමයි
අප්පිරියම ජාතිය.
හැමවෙලාවෙම සතුටින් පිරිලා ඉතිරිලා 
හුස්ම ගන්නෙත් ගැඹුරින්. 
රෑ කෑම හදන්න හැමදාම 
ගෙදර දුවන්නේ 
පුදුම හදිසියකින්.
මේ කරුණාවන්ත නෝනලා 
ලාවට හිනාවෙවී කියනවා 
"හැමදේම සල්ලි නෙමේනේ මෙයා"
ඒ මදිවට මට පෙන්නන්න එනවා 
අලුතින් මහපු සාරී  හැට්ටේ 
" මං  අනේ මේක මැහුවේ "
සිරිකත තරුණි පත්තර අතේමයි. 
කෑම වට්ටෝරු ජීවිතෙමයි. 
අනේ , දෙවියනේ  මට නම් උන්ව රුස්සන්නෙම නෑ.  තව කට්ටියක් ඉන්නවා හරිම සංවේදී පැළෑටි වගේ. 
එගොල්ලේ හැමෝටම වඩා වෙනස්,  
එයාලම එහෙම කියා ගන්නවා.
කවුරු හරි හැමවෙලෙම  
ඒ කට්ටියගේ හැගීම් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. 
හැමදෙයින්ම ඒගොල්ලෝ කම්පා වෙනවා. 
කඳුළු වගුරවන එකමයි වැඩේ.
කතා කරන්න කැමතිත් 
ඇත්ත දේවල්, වැදගත් දේවල් විතරයි. 
ඔව් , ඒගොල්ලෝ  දන්නවා
ඒගොල්ලන්ට හොඳට ලියන්න පුළුවන් කියල. 
චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඒ කට්ටිගේ හුස්ම හිර කරනවා. 
දවසක මේ හැමදෙයකින්ම ගැලවිල්ල යන්න 
මග බලන් ඉන්න  මුන්ව  
දිව්‍යලෝකේට වත් යවන්න පුලුවන්නම්! 


තවත් කට්ටියක් ඉන්නවා හැමවෙලේම අමාරුවේ, 
ප්‍රශ්න, ප්‍රශ්න, ප්‍රශ්න 
ඔව් හැමවෙලේම 
සාමාන්‍යයෙන්  ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ හස්බන්ඩ් ගේ ප්‍රශ්න. 
මේගොල්ලෝ රැවටිලා.
මේ ගෑනුන්ව  කාටවත් තේරුම් ගන්න බැහැ. 
හැම වෙලේම බර කල්පනාවෙන් ,
බැරිවෙලාවත් කතා කලොත් ,  ඔන්න පටන් ගන්නේ 
"මම ඉතින් තනියෙන් දුක් විඳින්න ඕනේ
කවුරුත් මේවා දැන  ගන්න ඕනේ නැහැ" කියල 
ඊට  පස්සේ වරු ගානක් වුණත්  කියවයි. 


ඊට පස්සේ තවත් කට්ටියක් ඉන්නවා "බහුශ්‍රැත"
නියම වසංගතයක් !
මුළු ලෝකෙම වෙන දේවල් ඒගොල්ලෝ දන්නවා. 
හරිම කැමැත්තෙන් ඔගොල්ලන්ටත් කියයි.
ඒගොල්ලන්ගේ රාජකාරිය තමා 
තොරතුරු නිවැරදි කිරීම. 
දින වකවානු , වාසගම් පෙළපත් නම් හැමදේම 
දන්නා මුන්ගෙන් ප්‍රවෘත්ති ගලනවා.
මටනම් නිදි මතයි දැක්කමත්
ඒගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බැහැ  
කොච්චර උත්සාහ කලත් 
ඇයි මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ට කැමති කියලා. 
උන්ට පුළුවන් අනුන්ගේ මිනිහෙක් ගැන 
හොඳට විස්තර කියන්න. 
මොනවද කිව්වේ 
එහෙම කියදී මිනිහගේ මූණ කොහොමද -
"අනේ  මන්දා අනේ , ඇයි  මම විශේෂ ?"
කොහොමද , නියමයි මේ ජාතිය?

තව කට්ටියක් ඉන්නවා නැව ගිලුනත් බෑන් චූන්. 
ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට "අවිවාහකයි".
ඒගොල්ලොන්ගේ වැඩේ 
කට්ටියක් පුදුම කරවන්න 
කිචි කිචි ගගා පොඩි පොඩි තෑගි ඔතන එක.
මෙන්න ඒගොල්ලෝ මට කියනව   
ඒගොල්ලෝ වගේ වෙන්නලු. 
හැම වෙලේම සුබවාදීව හිතන්නලු. 
මගෙන් අහනව එගොල්ලන්ගේ  හාස්‍ය රසය නැතිව 
වැඩක් වේවිද කියල ?
සමහර වෙලාවට  මට මුන්ව මරන්  කන්නම හිතෙනවා. 
ඕනෑම උසාවියකිනුත්  මාව නිදහස් කරයි. 
මට ගෑනු රුස්සන්නෙම නැහැ 
උන් දැක්කමත් මට තද වෙනවා. 

  
Translated by Jahooli Devi

Translation of the poem " Women" by Dorothy Parker